top of page
Kv Måsholmen 33

Skärholmen, Stockholm

Sprängningsarbetena för AB Stockholmshems nya kontors- och bostadshus i Skärholmens centrum har påbörjats. Byggnaden, som ersätter delar av Skärholmens gymnasium, har en bred bas med kontor och lokaler för ungdomskultur och ett smalare bostadstorn med 102 lägenheter av varierande storlek.

Mer info

bottom of page