top of page

Stockholmshem

 

Skärholmens centrum är utbrett och lågt. Stockholmshems nya kontors- och bostadshus i kvarteret Måsholmen — Skärholmens gymnasium — blir med sina 23 våningar ett tydligt nytt inslag i stadsbilden.

 

Byggnadens nedre del med kontor och offentlig verksamhet anknyter till omgivningens skala och innehåll. Bostadstornet fungerar som skylt för bostadsbolaget Stockholmshem och relaterar höjdmässigt till berget norr om centrum. Många nya invånare på liten yta i de södra, ofta tomma delarna av centrum tillför liv, trygghet, tillgänglighet och orienterbarhet.

Planformen är kvadratisk och systematiskt moduluppbyggd. En regelbunden fönstersättning med våningshöga partier möjliggörs genom heltäckande balkongband. Balkongernas transparenta glasräcken fäster i det pelarsystem som täcker hela byggnaden. Pelare, balkonger och ytterväggar utförs i borstad, grön terrazzo. Taken ovan kontors- och bostadsdelarna har terrasser med umgänges- och grönytor.

/ Skärholmen, Stockholm 

bottom of page