Strand

Tyresö Strand, Tyresö, 2016

 

Förslagsskiss inför ny detaljplan och bygglov. Befintlig bebyggelse ersätts av småskaliga bostadsenheter i formation — klättrande volymer i två till tre plan anpassade till landskapets topografi, växtlighet och utblickar.

De 21 bostadsvolymerna följer Prästholmens utbredning med god passagemån för förbistrosande allmänhet. på taken Gemensamma terrasser på byggnadskropparna för de boende och en skyddad innergård där befintlig ek bevaras.

 

Beställare: Lars Fränne Konsult