top of page

Strand

Gammal villa på en udde ersatt av bostäder i formation — klättrande småskaliga volymer i två till tre plan. Anpassning till topografi, växtlighet, utblickar och insyn. 

21 bostadsvolymer som följer Prästholmens utbredning — passagemån för förbistrosande allmänhet.  Gemensamma takterrasser. En skyddad innergård där den befintliga eken bevaras som vårdträd.

/ Prästholmen, Tyresö

bottom of page