Slakthus 1

 

’Kvarter L’  blir det första nybyggda kvarteret i stadsutvecklingsområdet Slakthuset. Fyra fristående byggnadsvolymer på fem till nio våningar kompletteras med en länga låga stadsradhus — ca 175 nya lägenheter av varierande storlek och sort. Det tidigare industriområdets marknadshall och boskapsstallar — tegelbyggnader i stram jugendstil med stora fönsteröppningar och målade metalldetaljer — inspirerar det nya kvarterets formspråk och materialval. Fasaderna muras med handslaget tegel i en färgskala mellan terrakotta och rosa nyanser. Horisontella band av tegelrelief löper runt varje huskropp och binder samman dörrar, fönster och balkonger. Varje bostad har balkong — ’vanlig’ eller fransk. Balkongfronter och skärmtak över entréer utförs i målad plåt, de franska balkongerna med transparenta glasräcken. Fönster- och dörrkarmar, räcken och övriga byggnadsdelar ges samma nyans som omgivande tegel — en ’monokrom’ färgskala för en helhet där ljusföring och volymverkan samverkar. Hög kvalitetsnivå på material och konstruktion ger beständiga hus och miljöer — för fysisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

/ Slakthusområdet, Stockholm, 2017 — (under detaljplanering)