top of page

Slakthuset

 

Första nybyggda kvarteret ut i Nya Slakthusområdet. Fyra fristående byggnadsvolymer på fem till nio våningar samt en länga låga stadsradhus; 175 nya lägenheter av varierande storlek och sort. Det tidigare industriområdets marknadshall och boskapsstallar — tegelbyggnader i stram jugendstil med stora fönsteröppningar och målade metalldetaljer — inspirerar det nya kvarterets formspråk och materialval. Fasaderna muras med handslaget tegel i en färgskala mellan terrakotta och rosa. Horisontella band av tegelrelief löper runt varje huskropp och binder samman dörrar, fönster och balkonger. Varje bostad har balkong — ’vanlig’ eller fransk. Balkongfronter och skärmtak utförs i målad plåt, franska balkonger med transparenta glasräcken. Fönster- och dörrkarmar, räcken och övriga byggnadsdelar ges samma nyans som omgivande tegel — en ’monokrom’ färgskala för en helhet där ljusföring och volymverkan samverkar.

 

Hög kvalitetsnivå på material och konstruktion ger beständiga hus och miljöer — för fysisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

/ Slakthusområdet, Stockholm, 2017 

bottom of page