top of page

Sladan

Ett kustnära enfamiljshus med fokus på umgänge och övernattande gäster — allt under ett samlande tak.

Stora glasade öppningar mot fjärden och en omslutande tät fasad mot infart och runt sovrum. Under blåsiga, kalla dagar vistelse på den vindskyddade innergården. Stående grov,  svartträtjärad omvänd lockpanel.

/ Tierp

bottom of page