Pilegrimssenter

Røldal, Norge, 2011 

Røldals stavkyrka: en himmelspekare mitt i dalen bland omgivande bergsmassiv. Älven rinner helt nära. Vid förra sekelskiftet visar bilderna en kyrkoanläggning i ensamt, avskalat majestät. Bebyggelsen har sedan krupit närmre och skapar nu en ganska brokig och rörig omgivning.

 

Förslaget skapar Røldal en lugn och samtidigt laddad bakgrund till kyrkan. En utskuren skiva ur den svaga sluttningen ner mot älven lyfts upp som tak på smäckra pelarlameller. Huset är transparent mot söder och älven, genomsiktligt åt väst och öst. Tätast mot norr där det bildar rygg för den väst-östliga vägen — axeln mellan 'världen' och kyrkans entré. Norrsidan som en ladugårdsvägg — en glespanel i solidträ med glasade springor som släpper in och ut ljus. Tjärat trä utvändigt för svärta och doft. 

 

Bänkar trappar i södersolen längs den sluttande, stenlagda vägen — 'kyrkbacken'. På andra sidan: huvudentrén som en glipa i panelen — en antydan. Innanför den skarpa öppningen en cirkelrund, avskärmad gård. Ovanför tornar bergsmassiven upp sig — som Røldal kanske var en gång innan kyrkan och byn byggdes, själva orsaken till valet av plats. Centralt i gården växer en med tiden majestätisk ek, vilar i en naturligt vild trädgård, en 'secret garden'. Till vänster: entré till kyrkans administration; präst och sockenråd, även begravningsdelen. Vidare via stenlagd ramp längs med gårdsrummets kurvatur till besökscentrets huvudentré, eller rätt från höger via trappa ned till den höga entrévestibulen.

 

Vestibulen erbjuder samling, vila, information och shop, samt är starten för en museivandring, längs med det krökande podiet i

norrljus mot gården, via ljussatta infällda glasmontrar och bildspel in till huvudsalen. Eller kanske direkt till caféet? Bakom den öppna elden i hörnet anas bibliotek och gruppavdelning. Rakt fram leder glasdörrar ut till en upphöjd terrass i södersol. Hela caféet är öppningsbart mot solen och älvrummet. Faktiskt är hela utställningsdelen 'öppningsbar'; takets bärning ligger i öst-väst och mittkroppen med bildspel och förvaring kan flyttas fritt eller helt tas bort. Maximal flexibilitet för olika utställningar; ett storrum med naturligt ljusinfall av olika karaktär från två håll. 

 

Väster om utställningsdelen ligger administrationens lokaler: kontor med lamelldämpad eftermiddagssol, lager och teknik mörkt placerat mot kärnan. Kök med serviceingång mot den grusade 'bakgården' där varuleveranser sker, och där även bussar angör och ställs upp, avskärmat från kyrkan på andra sidan. I norr: parkering för persontrafik. Femton platser, rullstolsspecifika närmast 'vägen' till kyrka och besöksdel. Björkar planteras i och kring parkeringen — kanske flyttas de befintliga träden från sin nuvarande, avskärmande placering runt kyrkogården till en mer sammanhållande funktion? Längs husets östra sida svänger en körbar backe ned mot älven, mellan lameller och kyrkogårdsmur — vägen till begravningsdelen, med lokaler vända helt åt öster. Inlast för transporter sker via ett dolt, helt öppningsbart, svängande väggparti. Entrén för besökare ligger i söder. En bronsgjuten studie av byggnadens lamellstruktur bildar rygg till en lång solid stenbänk för väntan.

 

Allmän arkitekttävling, 2011