top of page

Røldals Pilegrimssenter

Røldals stavkyrka: en himmelspekare mitt i dalen bland omgivande bergsmassiv, älven rinner helt nära. Vid förra sekelskiftet låg kyrkan enskilt i ensamt majestät. Samhället har sedan krupit närmre och skapar nu en brokig och rörig omgivning.

 

Nytt pilgrimscenter: En utskuren skiva ur den svaga sluttningen ner mot älven lyfts upp som tak på pelarlameller. Transparens mot söder och älven, genomsiktlighet åt väst och öst. Tätast mot norr; en rygg för den väst-östliga vägen — axeln mellan samhället och kyrkans entré. Byggnadens norrsida som en ladugårdsvägg — en glespanel med glasade ljusspringor. Tjärat trä utvändigt för svärta och doft. 

 

Mot söder trappar sittbänkar längs den sluttande, stenlagda vägen. På andra sidan: Centrets huvudentré som en glipa i panelen. Innanför: en cirkelrund, avskärmad gård med en ek som vårdträd i en vildvuxen 'secret garden'. Entré till kyrkans administration; präst och sockenråd, begravningsdel. Eller via stenlagd ramp eller trappa längs med gårdsrummets kurvatur till centrets besöksentré.

 

Den höga entrévestibulen erbjuder samling, information och shop, samt är starten för en museivandring, längs med det krökande podiet i norrljus mot gården, via ljussatta infällda glasmontrar och bildspel in till huvudsalen. Eller kanske direkt till caféet? Bakom den öppna elden i hörnet anas bibliotek och gruppavdelning. Rakt fram leder glasdörrar ut till terrass i södersol — hela caféet är öppningsbart mot solen och älvrummet. Faktiskt är hela utställningsdelen 'öppningsbar'; takets bärning ligger i öst-väst och mittkroppen med bildspel och förvaring kan flyttas fritt eller helt tas bort; flexibilitet för olika utställningar — ett storrum med naturligt ljusinfall av varierande karaktär.

 

Väster om utställningsdelen ligger administrationens lokaler: kontor med lamelldämpad eftermiddagssol, lager och teknik mörkt placerat mot kärnan. Kök med serviceingång mot den grusade 'bakgården' där varuleveranser sker, och där även bussar angör och ställs upp, avskärmat från kyrkan på andra sidan. I norr: parkering för persontrafik. Femton platser, rullstolsspecifika närmast 'vägen' till kyrka och besöksdel. Björkar planteras i och kring parkeringen — kanske flyttas de befintliga träden från sin nuvarande, avskärmande placering runt kyrkogården till en mer sammanhållande funktion? Längs husets östra sida svänger en körbar backe ned mot älven, mellan lameller och kyrkogårdsmur — vägen till begravningsdelen, med lokaler vända helt åt öster. Inlast för transporter sker via ett dolt, helt öppningsbart, svängande väggparti. Entrén för begravningsdelens besökare ligger i söder. En bronsgjuten studie av byggnadens lamellstruktur bildar rygg till en lång solid stenbänk för väntan.

/ Røldal, Norge

bottom of page