Söderberg Söderberg AB startade hösten 2010 och leds av Per och Anna Söderberg. Kontoret består i dag av sju medarbetare.

Uppdragen spänner över ett brett spektrum; från byggnader för en- och flerfamiljsboende, förskolor, kontor och kommersiella lokaler till programutredningar och detaljplaner för enskilda byggnader, kvarter och stadsdelar.
Alla projektfaser hanteras — från första idé via projektering till färdigt hus.
Våra beställare kommer både från det privata och offenliga; exempelvis Stockholmshem, Fastsam, ByggVesta, Riksbyggen, Akademikerförbundet SSR, Svenska Kyrkan, Iris och Kulturhuset Stadsteatern.

Vårt största projekt för tillfället är Stockholmshems nya HK i Skärholmens centrum — ett centralt placerat kontors- och bostadshus på 23 våningar.
Vi utvecklar “Synstaden”; en ministadsdel med särskilt fokus på synskadades arbetsplatser, bostäder, kultur och kommers — granne med Skogskyrkogården.
Nya församlingslokaler för kyrkan i Stockholm och Göteborg och ett nytt bostadskvarter i den första etappen av stadsutvecklingsprojektet Slakthusområdet; 160 lägenheter i tät, urban struktur där mörkt tegel möter valsad plåt och grönska i överflöd.

SoderbergSoderberg-Office-PhotoMikaelOlsson4195b.jpg