top of page

Landvetter Prästgård

Ungdomsverksamheten i Landvetters församling är populär och växande; särskilt konfirmandstudier attraherar deltagare från hela Västsverige.

Prästgården — en kulturklassad byggnad från 1920 — renoveras genomgripande; befintliga utrymmen in- och utvändigt anpassas för dagens och framtidens verksamheter, samtidigt som moderna brand- och tillgänglighetskrav tillgodoses för allas lika möjlighet att tryggt och enkelt använda huset. Resultatet blir förhoppningsvis en dynamisk mötesplats där flera olika verksamheter kan vistas i huset samtidigt i gott samförstånd.

/ Landvetter, Göteborg 

bottom of page