top of page

Måsholmen

Skärholmen, Stockholm, 2013 — (pågående)

Skärholmens centrum är utbrett och lågt. Stockholmshems nya kontors- och bostadshus i kvarteret Måsholmen — Skärholmens gymnasium — blir med sina 23 våningar ett tydligt nytt inslag i stadsbilden. Byggnadens nedre del med kontor och offentlig verksamhet förhåller sig till omgivningens skala och innehåll. Bostadstornet fungerar som ’skylt’ för bostadsbolagets verksamhet och relaterar höjdmässigt till berget norr om centrum. Många nya invånare på liten yta i de södra, ofta tomma delarna av centrum tillför liv och trygghet över dygnet samtidigt som tillgänglighet och överblick i området förbättras. 

 

Planformen för kontors- och bostadsdelarna är kvadratisk och systematiskt moduluppbyggd. En regelbunden fönstersättning med våningshöga partier möjliggörs genom heltäckande balkongband längs alla våningsplan. Balkongernas transparenta glasräcken fäster i det modulära pelarsystem som täcker hela byggnaden. Pelare, balkonger och ytterväggar utförs i slipad, grön terrazzo. Taken ovan kontors- och bostadsdelarna har planterade terrasser. Allt planeras med effektivitet, flexibilitet och öppenhet i planlösningen.

bottom of page