top of page

Kvarter L

Slakthusområdet, Stockholm, 2017— (pågående)

Kvarter L är först ut i den nygamla stadsdelen Slakthusområdet. Kvarterets stramt uppbyggda byggnadsvolymer relaterar formmässigt till industriarvet på platsen. Riklig grönska kontrasterar och fyller gårdar och terrasser. Dagsljuset når djupt i kvarteret genom breda öppningar mellan huskropparna. Fyra fristående byggnadsvolymer på fem till nio våningar kompletteras med en länga låga stadsradhus.

 

Det tidigare industriområdets marknadshall och boskapsstallar — tegelbyggnader i stram jugendstil med stora fönsteröppningar och målade metalldetaljer — inspirerar det nya kvarterets formspråk och materialval. Fasaderna platsmuras med handslaget tegel i en färgskala mellan terrakotta och rosa nyanser. Horisontella band av tegelrelief löper runt varje huskropp och binder samman dörrar, fönster och balkonger. Varje bostad har balkong — ’vanlig’ eller fransk. Balkongfronter och skärmtak över entréer utförs i målad plåt, de franska balkongerna med transparenta glasräcken. Fönster- och dörrkarmar, räcken och övriga byggnadsdelar ges samma nyans som omgivande tegel — en ’monokrom’ färgskala för en helhet där ljusföring och volymverkan samverkar. Hög kvalitetsnivå på material och konstruktion ger beständiga hus och miljöer — för fysisk, social

och ekonomisk hållbarhet. 

bottom of page