top of page

SÖDERBERG SÖDERBERG arkitekter startade 2010 och består i dag av sex arkitekter och ingenjörer.

Uppdragen går från utredning och planering till projektering för en- och flerfamiljsboende, kontor och kommersiella lokaler. Beställarna kommer från det privata och offentliga.

 

SÖDERBERG SÖDERBERG

Stortorget 18 SE 111 29 Stockholm

contact@soderbergsoderberg.com

PER SÖDERBERG

Arkitekt SAR/MSA, VD

+46 (0)70 747 77 57

per@soderbergsoderberg.com

ANNA SÖDERBERG

Arkitekt SAR/MSA, Byggnadsingenjör, v VD

+46 (0)70 747 87 40

anna@soderbergsoderberg.com

JENNIE BOIJA

Arkitekt SAR/MSA 

+46 (0)70 747 14 75

jennie@soderbergsoderberg.com

JOHAN JOHANSSON

Civilingenjör arkitektur

+46 (0)70 747 70 94

johan@soderbergsoderberg.com

HARALD BÖRESTAM

Civilingenjör arkitektur

+46 (0)70 747 04 37

harald@soderbergsoderberg.com

 

CARL WALLIN

Arkitekt MSA

+46 (0)70 747 79 02

carl@soderbergsoderberg.com

© 2021 SÖDERBERG SÖDERBERG AB

bottom of page