top of page

Korsvirke

Området kring Rönne å: stora naturvärden — ett majestätiskt parkrum med stora lövträd, stadsnära natur och många  rekreationsmöjligheter.

 

En ny bro i smäcker, tydlig konstruktion. Primära och sekundära Pratt-fackverk bär upp en tunn körbana.

Låg, utsträckt horisontalitet. Modulär upprepning, skuggbildning och vattenspegling över dagen. Integrerad kvällsbelysning. Grafisk dynamik, variation och föränderlighet över dygnet.

 

Fackverk, horisontalitet, svart färg; skånskt korsvirke vars konkurrenskraft — liksom fackverkets — ligger i minskad materialåtgång och rationalitet.

/ Rönne å, Ängelholm

bottom of page