top of page

Lilla Dalen

Lilla Dalens kyrkogård behöver nya verksamhetslokaler — ytorna för administration, möten, kök och servering samt omklädningsrum och övriga tekniska utrymmen är för små och oändamålsenliga. Inventering av verksamheten visar på en nödvändig fördubbling av dagens utrymmen.

Ett nytt 'kyrkogårdshus' framtaget i samråd med verksamhet och personal; en öppen paviljong där verksamheten samspelar med och redovisar sig för omgivningen. Ett kraftig sadeltak skyddar fasaderna för sol och regn. Avvattning som droppridå runt byggnaden; en skiktande övergång mellan omgivning och skyddande terrass. Stomme helt i trä, naturligt obehandlad — pelare, balkar och väggar in- och utvändigt, undertak. Glaspartier, dörrtrycken, trampgaller vid entréer — all metall behåller sin naturliga kulör. Glättat, naturfärgat betonggolv inne och ute.

’Naturlighet’ genomgående i material och typ.

/ Lilla Dalens begravningsplats, Botkyrka

bottom of page