Lilla Dalen

Botkyrka kyrkogård vid Lilla Dalen behöver nya verksamhetslokaler. Särskilt personalbyggnaden—med bland annat administration, möteslokaler, kök och matsal samt omklädningsrum och tekniska utrymmen—är för liten och oändamålsenlig. En inventering av verksamheten visar på en nödvändig fördubbling av dagens ytor.

Ett nybyggnadsförslag har därför tagits fram i samråd med verksamheten och berörd personal. Dagens personal- och administrationsbyggnad ger ett slutet intryck. Det nya Kyrkogårdshuset är en öppen paviljong där verksamheten samspelar med och redovisar sig för omgivningen. Ett överkragande sadeltak skyddar byggnadens fasader för regn och solsken. Taket avvattnas direkt i en dräneringsbädd runtom—en naturlig övergång mellan omgivningen och den skyddade terrass som löper runt hela byggnaden. Husets stomme är helt i trä och lämnas naturligt obehandlad i så stor utsträckning som möjligt—undertak, bärande balkstruktur, pelare och väggar in- och utvändigt. De metalldelar som ingår—ramar för glaspartier, dörrtrycken, trampgaller vid entréer—behåller sin metallkulör. Det polerade betonggolvet inne och ute är naturfärgat. Byggnaden gestaltar ett slags strikt ’naturlighet’ vad gäller material och typ.

/ Lilla Dalens begravningsplats, Botkyrka, 2022 —