top of page

Kv Roslagsbanan

 

På-, om- och tillbyggnad av ett välstuderat och sammanhållet studentområde från 1960-talet.

130 nya studentbostäder där ursprunget respekteras; de nya tilläggen utförs i lätt konstruktion av trä och glas där omgivande kvarter och grönska reflekteras i fasaderna — färdiga lägenhetsmoduler som rationellt lyfts på plats för kort, effektiv och kostnadsbesparande byggtid. Studentlivet ges ökad synlighet och området levandegörs genom nya gemensamhetsytor i bottenvåningar och på terrasser.

/ Östra station, Stockholm

bottom of page