top of page

 

 

Skärholmens centrum är utbrett och förhållandevis lågt. Stockholmshems nya huvudkontor — 20 våningar kontor och bostäder — blir därför ett tydligt nytt inslag i stadsbilden. Byggnadens nedre del förhåller sig till omgivningen i skala och innehåll — kontor och offentlig verksamhet. Det avslutande bostadstornet fungerar som ’skylt’ för bostadsbolagets verksamhet och relaterar höjdmässigt till berget norr om centrum. Många nya invånare på liten yta i de södra, ofta tomma delarna av centrum tillför liv och trygghet över dygnet — samtidigt som stråk, tillgänglighet och genomsikt i området förbättras. 

 

Planformen för kontors- och bostadsdelarna är kvadratisk och systematiskt moduluppbyggd. En regelbunden fönstersättning med våningshöga partier möjliggörs genom heltäckande balkongband längs både kontors- och bostadsvåningarna. Balkongernas transparenta glasräcken fäster i det modulära pelarsystem som täcker hela byggnaden. Pelare, balkonger och ytterväggar utförs i slipad, grön terrazzo. Taken ovan kontors- och bostads-delarna har planterade terrasser med tillgänglighet för bostad och kontor. Allt planeras med effektivitet, flexibilitet och öppenhet i planlösningen.

Beställare:

 

Storlek:

Antal lägenheter:

 

Status: 

AB Stockholmshem

 

13 835 m2 (BTA);

 

3 620 m2 LOA

6 850 m2 BOA

2 rok   51 st

3 rok   34 st

4 rok   17 st

S:a      102 st

 

Byggstartat våren 2021, inflytt Q1 2025

bottom of page