top of page

Spånga församlingshem

Spånga kyrka med ursprung från 1100-talet har genom århundradena byggts om och anpassas till samtid och nya behov. Kyrkan är idag ovanligt välbesökt och församlingens behov av samlingslokaler växer.

 

Ett nytt, kallstensmurat församlingshus ersätter en senare ladugårdsbyggnad och placeras på öst-västaxeln från den gamla kyrkan som en utväxt från kyrkogårdens gamla stenmur. Formen relaterar bland annat till båten som kristen symbol, manifesterad här genom den heraldiska symbol som pryder det intilliggande Bondeska gravkoret från 1600-talet.

/ Spånga, Stockholm

bottom of page