top of page

Bollbacken

Stigtomta, Nyköping, 2015 — 2016

 

Grenadjärtorpet Bollbacken från mitten av 1800-talet med långt gången röta i hela stommen revs.

Ett nytt hus med samma planavtryck, placering, material och liknande volym bygger på minnet av det gamla. 

 

På torpargrund en bottenvåning med ursprunglig takhöjd och fönsterplacering — nu med våningshöga glasskjutdörrar infällda i djupa nischer. Obehandlade trätrappor vid alla dörrar. Såpskurade grantiljor med en centralt placerad, öppen härd i handslaget tegel murad i golvnivå. Ett rostfritt, fristående kök i två delar som kan kopplas samman genom uppfällbara klaffar. Eldstadens kåpa döljer trappan upp till övervåningen — ett högt rum med skjutfönster i golvnivå för takhöjd och utblick vid sittande och liggande.

Exteriör i sten, trä, tegel, plåt och grönska: Murad, slammad sockel, faluröd omvänd lockläktpanel, stiliserade vita knutar genom fönsternischerna, enkupigt tegel utan vindskivor, skorsten klädd med svart falsad plåt, rabatter med torpargrönska över hörnen. Inifrån en helt vit, lätt och öppen paviljong. Mittaxelns siktlinje vetter mot ängar och vatten åt båda håll — Skåravikens fågelprakt och Yngaren mellan ekarna. Dörröppningarna runt om som tavlor mot himmel, odlingsfält och rikt djurliv. 

bottom of page