Söderberg Stockholm startades av Per Söderberg hösten 2010. När Anna Söderberg anslöt som partner och delägare våren 2017 bytte vi namn till Söderberg Söderberg. Kontoret består i dag av sex arkitekter och civil-ingenjörer. Vi sitter i Schantzska huset på Stortorget i Gamla stan.

 

Våra uppdrag spänner brett — från byggnader för en- och flerfamiljsboende, förskolor, kontor och kommersiella lokaler till programutredningar och detaljplaner för enskilda byggnader, kvarter och hela stadsdelar.

Alla projektfaser hanteras — från första idé via projektering till färdigt hus.

 

Beställarna kommer från det privata och det offentliga — exempelvis Riksbyggen, ByggVesta, Fastsam, Akademikerförbundet SSR, Stockholmshem, Kulturhuset Stadsteatern och Svenska Kyrkan.