top of page

Jönåkers Golfklubb

En populär golfklubb från 1980-talet med renoverings-, strukturerings- och utvecklingsbehov får ett nytt, hållbart övningsområde med uppvärmd åretrunt-clinic.

 

Anläggningens helhet förbättras och tydliggörs bland annat genom brukande av den befintliga äldre gårdsmiljön

med stora utvecklingsmöjligheter för klubbledning, shop och framtida boende.

 

Nystart för en av Sörmlands bästa golfbanor.

/ Jönåker, Nyköping

bottom of page