top of page

Jönåkers Golfklubb

En populär golfklubb från 1980-talet med strukturerings- och utvecklingsbehov får som första steg ett nytt, hållbart övningsområde med uppvärmd åretrunt-clinic.

 

Anläggningens helhet förbättras och tydliggörs i steg 2 bland annat genom renovering och om- och utbyggnad av den befintliga gårdsmiljön med stora utvecklingsmöjligheter för klubbens olika verksamheter. Nystart för en av Sörmlands bästa golfbanor.

/ Jönåker, Nyköping

bottom of page