top of page

Guldheden

 

Ett levande, modulanpassat hus i massivträ och glas med stora balkonger mot gata och trädgård. 80 yteffektiva, genomgående  studentbostäder med gemensamma umgängesytor på entrébalkonger mot utsidan. Inåt en lummig och skyddande skogsgård där befintlig tallskog bevaras och brukas inte minst av den stora förskolan i två plan som upptar delar av byggnadens bottenvåningar. Förskolan skyddas utåt mot omgivande gatubuller och insyn genom ett i fasad längsgående orangeri för odling och samvaro.

/ Guldheden, Göteborg

bottom of page