top of page

Gröna fingrar

 

Två slanka höghus innehållande 196 studentlägenheter med yteffektiva planlösningar och generösa gemensamhetsutrymmen i bottenvåningar och på tak. Aktivitetszoner på berget: dansbanor, utegym, äventyrsstigar, parklek, scen med gradäng på naturliga terrasser...

 

Fasaderna är ljusgröna i två nyanser; element med ytbeklädnad av matrisgjuten, pigmenterad betong i ett flätverk av vertikala och horisontella, konvexa band som ger djup och föränderlighet över dagen. Den gröna kulören tar upp bergets befintliga vegetation med lövträd och buskar men även ett stort inslag av städsegröna barrträd — en grön miljö över året.

/ Hagsätra, Stockholm

bottom of page