top of page

Gibraltarvallen

 

Trähusbyggandet i Göteborg har lång tradition. Nu: En gjuten grund med garage som bas för  prefabricerade och lätta trämoduler. Ett lätt trägitter bär systemet av balkonger runt exteriört.  Yteffektiva två- och trerummare med genomgående planlösning, egen balkong med liten vinterträdgård för samtliga. Gemensamma entrébalkonger mot gården kan samnyttjas för sitt- och lekyta, stadsodling, individuell cykelparkering... Bottenvåningar med bostäder  lägenheter och gemensamhetsutrymmen. Cykelcaféet kombinerar mat och dryck med försäljning och reparationer.

 

Gatuplanets genomsiktlighet förmedlar vidare till innergårdens grönska och speglande terrasseringar – en regnvattenbädd vars uttryck över året följer nederbördsnivåerna – allt inramat av ljusspridande kalkstensramper och trätrappor. Utrymme för lek och samvaro på spänger ut i ängsmarken. Vattenbädden är en högörtsfuktäng med högt vajande gräs, blommor och näckrosor – gynnsamt för biologisk mångfald. På gårdsfasaderna klättrar vildvin.

 

Alternativt rymmer bottenvåningen olika offentliga verksamheter: förskola, vårdcentral, äldrekollektiv, jobbcenter, kanske ett grannskapshus på gården. Källarvåningen rymmer 35 parkeringsplatser och lägenhetsförråd, cykelförvaring, tvättstuga och utrymmen för fastighetsskötsel och sophantering. 

Byggnaden är främst utförd i trä och glas. Träet ytbehandlas och skyddas överallt med mattsvart slamfärg. Träet trivs med slamfärg och åldras med värdighet. Grönska överallt: i odlingslådor på balkonger och längs loftgångar, klättrande mot gård och gator, vajande sedumörtgräs på taken. På ficktorget mot sydost växer en ek som vårdträd.

Kompakt, yteffektivt, överkomligt och hållbart boende för många. 

/ Johanneberg, Göteborg

bottom of page