Gibraltarvallen

Johanneberg, Göteborg, 2017

 

Inbjuden markanvisningstävling för Göteborgs stad.

 

Gibraltarvallen har goda förutsättningar för kraftfulla tillägg i stadsbilden. Johannebergs storskaligt repetitiva funkishuskroppar, barnrikehusen i söder och inte minst Chalmers institutioner ger området en skala som väl kan balansera nya byggnadstillskott. Trähusbyggandet i staden har lång tradition, även fast stora delar av den tidigare bebyggelsen ersatts av byggnader i mer beständiga material. I modern tid framstår Universeum som ett av de mer lyckade exemplen, även fast de obehandlade träfasaderna slitits och missfärgats med tiden.

 

Vårt förslag tar avstamp i idén om ett kompakt, yteffektivt, överkomligt och hållbart boende för många.

En gjuten grund med garage bildar bas för en samling prefabricerade och lätta solidträboxar som enkelt travas upp i höjd. Den färdiga solidträstrukturen kläs med ett finlemmat, lätt, skiktlimmat trägitter som självständigt bär ett system av loftgångar och glasade balkonger med vinterträdgårdar runt hela byggnaden.

 

Lägenheterna – alla genomgående – är yteffektiva två- och trerummare, de senare kanske ’kompislägenheter’, bostäder för vuxen+barn eller studentfamiljer. Varje lägenhet har egen balkong med vinterträdgård. De gemensamma loftgångarna mot gården kan samnyttjas för sitt- och lekyta, stadsodling och individuell cykelparkering. Bottenvåningen innehåller dels lägenheter, dels gemensamma utrymmen, kanske för odling eller mikrobryggeri. Ett stort ’Cykelcafé’ kombinerar mat och dryck med cykelutställning, försäljning och reparationer. Cafét/ restaurangens genomsiktlighet förmedlar vidare till innergårdens grönska och speglande terrasseringar – en regnvattenbädd vars uttryck över året följer nederbördsnivåerna – allt inramat av ljusspridande kalkstensramper och sittbara trätrappor. Lek och samvaro sker på spänger ut i ängsmarken. Vattenbädden är i grunden en högörtsfuktäng med högt vajande gräs och blommor, näckrosor och andra vattenväxter – en gynnsam miljö för biologisk mångfald. Längs gårdsfasaderna klättrar vildvin och andra klängväxter.

 

Bottenvåningen kan alternativt innehålla olika offentliga verksamheter: förskola, vårdcentral, äldrekollektiv, jobbcenter. Delar av dagens befintliga berg kan sparas som grund för ett grannskapshus mitt på gården – ett kontemplativt rum för alla. Källarvåningen rymmer ca 35 parkeringsplatser samt lägenhetsförråd, cykelförvaring, tvättstuga och utrymmen för fastighetsskötsel och sophantering. Infart sker genom ramp i grannfastigheten i ’Tomt 1’ fast alternativt kan en bilramp rymmas i den egna byggnaden. Detta skulle dock, förutom ett reducerat antal bostäder, medföra biltrafik i gårdsrummet.

Byggnaden är främst utförd i trä och glas. Träet ytbehandlas överallt med mattsvart slamfärg – ett traditionellt sätt att skydda och bevara trä i byggnader; lätt att måla och underhålla. Träfasader trivs med slamfärg och åldras med värdighet.

 

Grönska överallt: i odlingslådor på balkonger och längs loftgångar, klättrande mot gård och gator, vajande sedumörtgräs på taken. Ett ficktorg mot sydost ges en ek som vårdträd.

 

Beställare: ByggVesta