Bollbacken

 

Ett grenadjärtorp från mitten av 1800-talet — med långt gången stomröta — revs. Det nya huset med samma planavtryck, placering, material och liknande volym bygger på minnet av det gamla. På torpargrund en bottenvåning med ursprunglig takhöjd och fönsterplacering, nu med våningshöga glasskjutdörrar infällda i nischer. Obehandlade trätrappor vid alla öppningar. Såpskurade grantiljor. En murad härd i golvnivå i handslaget tegel. Eldstadens kåpa döljer trappan till övervåningen — ett högt rum med skjutfönster i golvnivå för takhöjd och utblick vid sittande och liggande. Exteriör i sten, trä, tegel, plåt och grönska: Murad, slammad sockel, faluröd omvänd lockläktpanel, stiliserade vita knutar, enkupigt tegel utan vindskivor, skorsten klädd med svart falsad plåt, planteringar med torpargrönska över hörnen. Utifrån en rödvit stuga — inifrån en helt vit, lätt och öppen paviljong. Mittaxeln vetter mot ängar och vatten åt båda håll — Skåravikens fågelprakt och Yngaren mellan ekarna. Dörröppningarna runt om som tavlor mot himmel, odlingsfält och rikt djurliv. 

/ Stigtomta, Nyköping, 2015 — 2016