top of page

Bollbacken

 

Ett grenadjärtorp från 1850 med långt gången stomröta revs. Det nya huset med samma planavtryck, placering, material och volym bygger på minnet av det gamla.

 

På torpargrund en bottenvåning med ursprunglig takhöjd och fönsterplacering, nu med våningshöga glasskjutdörrar infällda i nischer. Obehandlade trätrappor vid alla öppningar, såpskurade grantiljor innanför. Murad härd i golvnivå, handslaget tegel. Eldstadens kåpa döljer trappan till övervåningens höga rum med skjutfönster i golvnivå för ljus — utblickar vid sittande och liggande.

Exteriör i sten, trä, tegel, plåt och grönska. Murad, slammad sockel, faluröd omvänd lockläktpanel, stiliserade vita knutar, enkupigt tegel utan vindskivor, skorsten klädd med svart falsad plåt, planteringar med torpargrönska som klättrar över hörnen.

Utifrån en rödvit stuga, inifrån en ljus och öppen paviljong. Mittaxeln vetter mot ängar och vatten åt båda håll — Skåravikens fågelprakt och Yngaren mellan ekarna. Dörröppningarna runt om som tavlor mot himmel, odlingsfält och djurliv. 

/ Stigtomta, Nyköping

bottom of page