SÖDERBERG SÖDERBERG arkitekter startade 2010 och består i dag av sex arkitekter och ingenjörer.

Uppdragen går från utredning och planering till projektering för en- och flerfamiljsboende, kontor och kommersiella lokaler. Beställarna kommer från det privata och offentliga.

 

Skärholmens centrum är utbrett och förhållandevis lågt. Stockholmshems nya huvudkontor — 20 våningar kontor och bostäder — blir därför ett tydligt nytt inslag i stadsbilden. Byggnadens nedre del förhåller sig till omgivningen i skala och innehåll — kontor och offentlig verksamhet. Det avslutande bostadstornet fungerar som ’skylt’ för bostadsbolagets verksamhet och relaterar höjdmässigt till berget norr om centrum. Många nya invånare på liten yta i de södra, ofta tomma delarna av centrum tillför liv och trygghet över dygnet — samtidigt som stråk, tillgänglighet och genomsikt i området förbättras. 

 

Planformen för kontors- och bostadsdelarna är kvadratisk och systematiskt moduluppbyggd. En regelbunden fönstersättning med våningshöga partier möjliggörs genom heltäckande balkongband längs både kontors- och bostadsvåningarna. Balkongernas transparenta glasräcken fäster i det modulära pelarsystem som täcker hela byggnaden. Pelare, balkonger och ytterväggar utförs i slipad, grön terrazzo. Taken ovan kontors- och bostads-delarna har planterade terrasser med tillgänglighet för bostad och kontor. Allt planeras med effektivitet, flexibilitet och öppenhet i planlösningen.

Beställare:

 

Storlek:

Antal lägenheter:

 

Status: 

AB Stockholmshem

 

13 835 m2 (BTA);

 

3 620 m2 LOA

6 850 m2 BOA

2 rok   51 st

3 rok   34 st

4 rok   17 st

S:a      102 st

 

Byggstartat våren 2021, inflytt Q1 2025

 

Grenadjärtorpet Bollbacken från mitten av 1800-talet med långt gången röta i hela stommen revs.

Ett nytt hus med samma planavtryck, placering, material och liknande volym bygger på minnet av det gamla. 

 

På torpargrund en bottenvåning med ursprunglig takhöjd och fönsterplacering — nu med våningshöga glasskjutdörrar infällda i djupa nischer. Obehandlade trätrappor vid alla dörrar. Såpskurade grantiljor med en centralt placerad, öppen härd i handslaget tegel murad i golvnivå. Ett rostfritt, fristående kök i två delar som kan kopplas samman genom uppfällbara klaffar. Eldstadens kåpa döljer trappan upp till övervåningen — ett högt rum med skjutfönster i golvnivå för takhöjd och utblick vid sittande och liggande.

 

Exteriör i sten, trä, tegel, plåt och grönska: Murad, slammad sockel, faluröd omvänd lockläktpanel, stiliserade vita knutar genom fönsternischerna, enkupigt tegel utan vindskivor, skorsten klädd med svart falsad plåt, rabatter med torpargrönska över hörnen. Inifrån en helt vit, lätt och öppen paviljong. Mittaxelns siktlinje vetter mot ängar och vatten åt båda håll — Skåravikens fågelprakt och Yngaren mellan ekarna. Dörröppningarna runt om som tavlor mot himmel, odlingsfält och rikt djurliv. 

Beställare:

 

Storlek:

Status:

privat

75 m2 BOA, fördelat på två våningsplan

färdigt (2017)

Foto: Mikael Olsson

 

 

Kvarter L är först ut i den nygamla stadsdelen Slakthusområdet. Kvarterets stramt uppbyggda byggnadsvolymer relaterar formmässigt till industriarvet på platsen. Riklig grönska kontrasterar och fyller gårdar och terrasser. Dagsljuset når djupt i kvarteret genom breda öppningar mellan huskropparna. Fyra fristående byggnadsvolymer på fem till nio våningar kompletteras med en länga låga stadsradhus.

 

Det tidigare industriområdets marknadshall och boskapsstallar — tegelbyggnader i stram jugendstil med stora fönsteröppningar och målade metalldetaljer — inspirerar det nya kvarterets formspråk och materialval. Fasaderna platsmuras med handslaget tegel i en färgskala mellan terrakotta och rosa nyanser. Horisontella band av tegelrelief löper runt varje huskropp och binder samman dörrar, fönster och balkonger. Varje bostad har balkong — ’vanlig’ eller fransk. Balkongfronter och skärmtak över entréer utförs i målad plåt, de franska balkongerna med transparenta glasräcken. Fönster- och dörrkarmar, räcken och övriga byggnadsdelar ges samma nyans som omgivande tegel — en ’monokrom’ färgskala för en helhet där ljusföring och volymverkan samverkar. Hög kvalitetsnivå på material och konstruktion ger beständiga hus och miljöer — för fysisk, social

och ekonomisk hållbarhet. 

Beställare:

 

Storlek:

Antal lägenheter:

 

Status: 

Fastsam

12 061 m2 (BTA)

8 690 m2 (BOA)

250 m2 (LOA)

1 rok     4 st

2 rok    107 st

2,5 rok 6 st

3 rok    48 st

4 rok    5 st

S:a       170 st

Projekteringsstart 2021

 

SÖDERBERG SÖDERBERG

Stortorget 18 SE 111 29 Stockholm

contact@soderbergsoderberg.com

PER SÖDERBERG

Arkitekt SAR/MSA, VD

+46 (0)70 747 77 57

per@soderbergsoderberg.com

ANNA SÖDERBERG

Arkitekt SAR/MSA, Byggnadsingenjör, v VD

+46 (0)70 747 87 40

anna@soderbergsoderberg.com

JENNIE BOIJA

Arkitekt SAR/MSA 

+46 (0)70 747 14 75

jennie@soderbergsoderberg.com

JOHAN JOHANSSON

Civilingenjör arkitektur

+46 (0)70 747 70 94

johan@soderbergsoderberg.com

HARALD BÖRESTAM

Civilingenjör arkitektur

+46 (0)70 747 04 37

harald@soderbergsoderberg.com

 

CARL WALLIN

Arkitekt MSA

+46 (0)70 747 79 02

carl@soderbergsoderberg.com

© 2021 SÖDERBERG SÖDERBERG AB