top of page
Stortorget 4.jpeg
Stortorget 2.jpg
Soderberg_PhotoMikaelOlsson9330-31.jpg

Fritidshus i Nyköping (2015-16):

Grenadjärtorpet Bollbacken från mitten av 1800-talet med långt gången stomröta revs. Ett nytt hus med samma placering, volym och materiel bygger på minnen av det gamla. Torpargrund, bottenvåning med ursprunglig takhöjd och fönsterplacering – nu med våningshöga glasskjutdörrar infällda i djupa nischer. Såpskurade grantiljor med centralt placerad härd i handslaget tegel. Fristående kök i två delar som kopplas samman till ’boskapslucka’ genom fällklaffar. Eldkåpan döljer en trappa upp till övervåningens sovdel med skjutfönster i golvnivå för ljus, rymd och utblick vid sittande och liggande.

Bollbacken 4.jpg
Bollbacken 2.jpg
Bollbacken plan.jpg
Bollbacken 3.jpg
Bollbacken 5.jpg
Bollbacken 1.jpg

Bostads-, kontors- och kulturhus i Skärholmen (2013-24):

Skärholmens gymnasiums annex i kvarteret Måsholmen gick inte att bevara. Det nya punkthuset med sina 23 våningsplan är ett tydligt nytt inslag i den annars låga, topografiskt anpassade centrumbebyggelsen. Husets nedre del – med kontorsytor och lokaler för kulturverksamhet – förhåller sig till omgivningens skala och innehåll. Bostadstornet fungerar som ’skylt’ för bostadsbolagets verksamhet och relaterar höjdmässigt till Skärholmsberget norr om centrum. Många nya invånare på liten yta i de södra, ofta tomma delarna av centrum tillför liv och trygghet över dygnet samtidigt som tillgänglighet och överblick i området förbättras. 

Sthhem modell Mikael O.jpg
Sthhem modell Mikael O_tak.jpg
Terrazzo_edited_edited.jpg
Skhem bostadsplan.jpg
BILD 1 1-1.jpg
Shem bygge fr torget.jpeg
Skhem 3.jpeg

Bostadskvarter i Slakthusområdet (2017-):

Det första nybyggda kvarteret i Stockholms tidigare industristadsdel. Stramt uppbyggda byggnadsvolymer som relaterar formmässigt till industriarvet. Platsmurade tegelfasader i terrakotta och rosa nyanser löper i horisontella band runt varje huskropp och binder samman dörrar, fönster och balkonger. Varje bostad har balkong med plåtfront i färgskalan. Riklig grönska kontrasterar och fyller gårdar och terrasser. Dagsljuset når djupt in i kvarteret genom breda öppningar mellan huskropparna. Fyra fristående byggnadsvolymer på fem till nio våningar kompletteras med en länga låga stadsradhus. Hög kvalitetsnivå på material och konstruktion ger beständiga hus och miljöer — för fysisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Slakten 4.png
Slakten 5.jpg
Slakten 3.jpg
Slakten 6.jpg
Slakten 1.jpg
Slakten 2.jpg

Församlings- och konfirmandlokaler i Landvetter (2021-23):

Landvetter och Härryda församlings gamla prästgård vid Landvetters kyrka och begravningsplats var sliten efter många års intensiv användning. Särskilt konfirmandverksamheten – en av Sveriges mest populära med tillresta ungdomar från hela Göteborgsregionen – behövde ändamålsenliga lokaler. Den nya projektlayouten innebär att flera verksamheter och grupper kan vistas i lokalerna samtidigt. Byggnaden har fått en genomgripande ytskiktsrenovering i samband med anpassningen till moderna krav på tillgänglighet, akustik, dags- och konstljus, ventilation, brand och utrymning.

IMG_1023.jpg
Prästgården 9.jpg
Prästgården 10.jpg
Prästgården 5.jpg
Prästgården 8.jpg

Tekniskt center i Botkyrka (2019 -):

Lilla Dalens kyrkogård i Botkyrka församling utanför Stockholm är en expanderande verksamhet som särskilt betjänar stora bostadsområden från miljonprogrammet: Alby Hallunda, Fittja, etc. Dagens tekniska center är nedgånget, underdimensionerat och behöver moderna arbetsytor, kontors- och omklädningsutrymmen, tekniska system och installationer samt skalskydd för hela verksamheten. Delar av det befintliga renoveras och kombineras med en ny, modern byggnadsdel helt i trä – ett slags robust arbetspaviljong som underlättar möten med verksamhetens gäster och tillfälliga besökare.

Lilla dalen 1.jpg
Lilla dalen plan.jpg
Lilla dalen 3.jpg
Lilla dalen 2.jpg
bottom of page